Polarbröd.
Välkommen ut

Polarbröd värnar om vår miljö och vet att fika smakar ovanligt gott utomhus. Hur kan vi inspirera barnfamiljer att vistas mer ute? Genom samarbete med föreningar som har naturen som arena! Med ett smart sponsringskoncept skapade vi prova-på-dagar för tusentals nyfikna barnfamiljer. Engagemanget var stort och stärkte inte bara Polarbröds varumärke, det hjälpte också föreningarna att få nya medlemmar. Tillsammans har vi skapat goda stunder i naturen och lagt grunden till nya vanor inför framtiden.