Umeågalan

Umeågalan är det största och årligen återkommande näringslivseventet i Västerbotten. Här samlas ledande företagare och beslutsfattare inom näringsliv, samhälle och akademi för att inspireras och för att hylla framgångsrika entreprenörer. Umeågalan har genom att sätta fokus på aktuella frågor som mångfald och hållbarhet lyckats att ytterligare öka sin popularitet. Temat och målbilden har integrerats i såväl kommunikation som eventupplevelse och visat att en näringslivsgala kan vara mycket mer än hyllningar och tacktal, man kan göra skillnad samtidigt. Heja! är officiell huvudbyrå för Umeågalan fram till 2019.